Schoon en veilig

Inrichting als gezond en veilig beschouwd

Verklaring Instelling Gezond & Veilig

Het Vale da Telha Hotel (RNET nº 3659) heeft zijn verklaring van conformiteit met de regels gedeponeerd, waardoor zij tot 30 april 2021 reclame mogen maken als een Gezond & Veilig Onderneming.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het coronavirus uitgeroepen tot de veroorzaker van de COVID-19-epidemie, een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. Om risico’s en infecties te voorkomen, is er een intern protocol waarin de nodige preventie-, controle- en toezichtprocedures zijn vastgelegd. Bovendien verklaart deze onderneming dat het voldoet aan de door Turismo de Portugal vastgestelde eisen, overeenkomstig de richtlijnen van het Directoraat-generaal Volksgezondheid, waardoor het kan worden beschouwd als een GEZOND & VEILIG vestiging.

Clean & Safe - Vale da Telha

SCHOLING VAN ALLE WERKNEMERS

Alle werknemers hebben specifieke informatie en/of opleiding gekregen over:

Intern protocol voor de COVID-19 coronavirus uitbraak.

Hoe de basisvoorzorgen voor infectiepreventie en -bestrijding in verband met de uitbraak van het COVID-19 coronavirus moeten worden nageleefd, met inbegrip van procedures.

Informatie voor klanten

De volgende informatie is beschikbaar voor alle klanten:

De hotels beschikken over:

De hotels garanderen: